If you’d like to try an alternative to classic porcelain, then Tonda is the perfect complement to your home.

Follow us

Otsi

  • No products in the cart.
  • No products in the cart.
  • No products in the cart.

Dekoreerime viiruki alused (kriidivärvidega) 21.11.23

49,00 

NB! KURSUS TOIMUB VENE JA EESTI KEELES.

21.11.23

T. 16:30-19.30

Kutsume teid informatiivsele kriidivärvidega värvimise meistriklassile. Õpid põhitõdesid ja värvid endale 2 viiruki alust. Igaüks valib endale 2 meeldiva disainiga viiruki alust.

Kursuse õppekava ja vajalik teave.

Kursuse sisu:

Iga osaleja saab kingituseks 2 dekoratiiv viiruki alust!

Meistriklassil värvime 2 viiruki alust, millel rakendame omandatud teadmisi.

Meistriklassi eesmärk on omandada dekoratiivtehnikad. Mööbli ja dekoorelementide kaunistamise viise spetsiaalsete elementide abil
Mida saab kriidivärvi, vaha, laki, ja teiste vahendite abil mööbli ja dekooraksessuaaride pinnale luua. Antud tehnikad võimaldavad luua ainulaadset mööblit ja dekooraksessuaare.

Iga kursuslane omandab järgmised dekoratiivtehnikad:

  • Vanutustehnika
    Vahatamine
  • Dekotiivvahatehnikad
    Kuiva pintsli tehnika

Kursuse läbinud ja kogu õppekavast innukalt osavõtnud osaleja on võimeline iseseisvalt omandatud tehnikaid ja teadmisi (vastavalt oma fantaasiale, soovidele ja vajadusele) praktikas ellu viima ja rakendama.

Oleme alati meeleldi avatud ja jagame ( soovide ja küsimuste puhul ) head nõu ja soovitusi oma kursuslastele nende edaspidistes ettevõtmistes.

Õppekava :
– Kursuse kestvus : 1 päev, 1 tund = 45 min, kokku 4 tundi.
– Esimesel õppetunnil toimub sissejuhatus, teooria, teema tutvustus. Ajaliselt ca. 15 min. – 30 min.
– Kohe alustame praktilise tegevusega. Juhendaja Natalja Eljas käe all teeb iga osaleja iseseisvalt tehnikate omandamiseks näidis ehk õppeproovitöid.

Õppijate koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord:

Kui õppija ei saabu kokkulepitud koolituspäeval täienduskoolitusasutusse, siis arvatakse õppija koolituselt välja.

Õppekeskkond :
– Toimub ühes ruumis, ühise laua taga istudes või seistes . Laua otsas paiknev juhendaja on kõigile hästi kuuldav ja jälgitav.
Iga kursuslane hoiab koras ja koristab oma töökoha. Puhastab seadmed ja töövahendid. Iga kursuslane hoolitseb ja käitub heaperemehelikult kursuse inventari ja ruumide suhtes.

KOOLITAJA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD
Koolitaja, kursuse juhendaja: Natalja Eljas omab kõrgemat (bakalaurus) erialast ( sisekujundaja ) haridust ja tegutseb aktiivselt õpetatavas valdkonnas ning omab vastavasisulist kogemust 17 aastat. alates 2004a. alates
Kursuse juhendajal on täiskasvanute koolitamise kogemus 6.aastat.
Juhendaja esitab juhatajale peale koolituse lõppu tagasiside koolitustulemuste ja parandusettepanekute kohta.
Kursuse juhendaja töö tulemust hindame ettevõtte siseselt koolituse järgselt osalejate tagasiside põhjal. Tehes vajadusel vajalikke parendustegevusi ja tegeledes aktiivselt teadmiste arendamisega.
Kursusel osaleja saab tunnistuse:
Tunnistuse saamiseks tuleb läbida kogu õppekava, kursuse maht. Kursuse käigus ja lõpufaasis hindab koolitaja, kas õpitut on omandatud, rakendatud ja positiivse tulemuse korral väljastab tunnistuse, kui osaleja seda soovib.
Tunnistuse, mille hindamatu väärtus on eelkõige omandatud oskused ja teadmised.

Asukoht :
– Õppetöö toimub kursuste korraldaja ( Juriidiline nim : Togetherdone OÜ. Brändi nim : Color Life ruumides, aadressil : Tuulemaa 4 Tallinn
– Kursus toimub ettenähtud ajal, info on saadav kodulehel : www.colorlife.ee

Kursuse maksumus: 49 €.
Hind sisaldab : vajaliku inventari, vahendite, seadmete ja tööriistade kasutust ning kohvipausi.
Hind sisaldab materjale värv , lakk, pintsel, kartong, vaha, trahvaret, jne.

Kursusel osavõtjate arv on piiratud 9 kohta . Kursuse komplekteerimine toimub ettemaksu alusel, millega tulevane osaleja broneerib kursusel osalemise. *Juhul kui broneeringute arv on alla 4 inimese saab soovikorral osaleda järgneval perioodil või küsida broneeringutasu tagastust.

Kursuse korraldaja teatab broneeringu teinud isikuid esimesel võimalusel ja mitte hiljem kui 3 tööpäeva enne esimest kusruse päeva. Seejärel lepitakse broneerimistasu võimaliku kasutamise osas kokku.

Puudutud tunde ei kompenseerita ja kursuste tasu seal hulgas ka ettemaks broneerimistasu tagastamisele ei kuulu. *Väljaarvatud juhul kui kursusele registreerinute hulk on vähem kui 3 inimest.

Kursuse, koolituse kvaliteet ja kvaliteedi tagamise kord
koolitus lähtub täienduskoolituse korraldamisel ja õppekava koostamisel täiskasvanute koolituse seadusest ja täiendkoolituse standardist
Õppekava kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Õppekava koostamisel lähtume täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, kutsestandarditest.
Õppekava koostamisel lähtutatakse eelkõige sihtgruppide vajadustest ning koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.
Õppekava loomise eest vastutab koolitaja. Õppekavade täiendamine toimub jooksvalt. Õppekava kinnitab juhataja.
Koolitused õppekavas on välja toodud vähemalt järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppe eesmärk;
4) õpiväljundid;
5) õppekava koostamise alus;
6) sihtgrupp;
7) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
8) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
9) õppe sisu;
10) õppekeskkonna kirjeldus;
11) õppemeetod;
12) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Koolituse – Kursuse õppekava on avalikustatud kursuse tutvustuses.

Võta kaasa : Head tuju, positiivne suhtumine, naeratust ja silmades sära !

Juhendab Natalja Eljas

Soovikorral tasuda arvega kirjuta e-posti aadress: disainitool@gmail.com Tel. 55555 869 Natalja

 

 

Kategooria:

9 laos

Kogus