If you’d like to try an alternative to classic porcelain, then Tonda is the perfect complement to your home.

Follow us

Otsi

  • No products in the cart.
  • No products in the cart.
  • No products in the cart.

Müügitingimused

Üldised tingimused:

Üldised tingimused kehtivad www.colorlife.ee klientide (edaspidi klient) ja www.colorlife.ee omanike vahel.

Togetherdone OÜ

Lembitu 7-68, Harju Maakond, Tallinn, Estonia 10114

reg.nr 14478076

KMKR nr.  EE102065778

Konto LHV EE247700771003057075

Hinnakiri:

www.colorlife.ee koduleheküljel müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes, kohaletoimetamise kuluta.

Togetherdone OÜ jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta, kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuse jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused.

Tellimuse tühistamine ja tagastamine:

Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata. Kauba tagastamiskulud kannab klient (max. 10€, VÕS §194 lg 4), välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup. Toote tagastamisest tuleb enne postitamist teavitada, saates info oma andmete, maksuarve numbriga ja toote tagastamise põhjusega  aadressile disainitool@gmail.com

Pretensiooni esitamise õigus:

Vastavalt VÕS § 218 lg 2 on Kliendil õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Toote nõuetele mittevastavuse ilmnemisel, peab Klient kahe kuu jooksul saatma e-kirja aadressile disainitool@gmail.com järgneva infoga: Kliendi nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, tootel ilmnenud defekt, võimalusel lisada ka fotod,  arve number.

www.colorlife.ee ei vastuta:

Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest.  Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel.  Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

Tellimuse täitmise tähtaeg:

Tellitud kauba tarneaeg on kuni 2 nädalat. Juhul, kui toote kättesaadavusega esineb ootamatu probleem, teavitab müüja tellijat.

Raha tagastamine:

Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile peale tagasi jõudnud kauba üle kontrollimist, kuid mitte hiljem kui 21 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

Isikuandmete kasutamine:

www.colorlife.ee  kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele.

Lõppsätted:

Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja www.colorlife.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui www.colorlife.ee õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.